• NIKON CORPORATION NIKON Df相机
  • 86.0 mm焦距
  • 8.32 EV (1/319 sec.)快门
  • 200ISO
  • 2.97 EV (f/2.8)光圈
飘
240

我已阅读并认可该授权

xs 0.20Mpx 40

548px x 364px | 打印尺寸20cm x 13cm 于 72 dpi

s 0.50Mpx 80

866px x 576px | 打印尺寸30cm x 20cm 于 72 dpi

m 2.50Mpx 120

1938px x 1289px | 打印尺寸15cm x 10cm 于 300 dpi

l 14.82Mpx 240

4719px x 3141px | 打印尺寸41cm x 25cm 于 300 dpi

qiqi

相关需求

离 开 地 球 表 面

参与的需求: 离 开 地 球 表 面

picpas 2016-11-03 08:29

已经结束

23 关注 131 照片 102 查看

lkbcU1eYVUckZQxUuIpOYwf9B7Ho

4719px x 3141px

横向

免版税图片(Royalty Free)

2016-11-13 16:01