• Canon Canon EOS 6D相机
  • 50.0 mm焦距
  • 6.32 EV (1/79 sec.)快门
  • 1000ISO
  • 4.00 EV (f/4.0)光圈
舞
240

我已阅读并认可该授权

xs 0.20Mpx 40

365px x 547px | 打印尺寸13cm x 20cm 于 72 dpi

s 0.50Mpx 80

577px x 866px | 打印尺寸20cm x 30cm 于 72 dpi

m 2.50Mpx 120

1290px x 1936px | 打印尺寸10cm x 15cm 于 300 dpi

l 19.96Mpx 240

3648px x 5472px | 打印尺寸30cm x 46cm 于 300 dpi

1213713813

相关需求

光

参与的需求:

picpas 2015-10-26 21:30

已经结束

162 关注 322 照片 337 查看

lltmeunsn_0FoGtX292ywmiblHv9

3648px x 5472px

纵向

免版税图片(Royalty Free)

2015-11-20 18:53

每一个女孩都有一个梦想 就是穿上华丽的衣裳起舞在金碧辉煌的殿堂……