• NIKON CORPORATION NIKON D7100相机
  • 34.0 mm焦距
  • 4.64 EV (1/24 sec.)快门
  • 500ISO
  • 4.14 EV (f/4.2)光圈
床
240

我已阅读并认可该授权

xs 0.20Mpx 40

547px x 365px | 打印尺寸20cm x 13cm 于 72 dpi

s 0.50Mpx 80

866px x 577px | 打印尺寸30cm x 20cm 于 72 dpi

m 2.50Mpx 120

1936px x 1290px | 打印尺寸15cm x 10cm 于 300 dpi

l 22.99Mpx 240

5873px x 3915px | 打印尺寸51cm x 33cm 于 300 dpi

changshiqin

相关需求

中国(另:小❤最多奖 富士拍立得一部)

参与的需求: 中国(另:小❤最多奖 富士拍立得一部)

picpas 2015-08-06 15:07

已经结束

280 关注 577 照片 1141 查看

llrJJjBSpTqLKOINqC_NTMMbzYYX

5873px x 3915px

横向

免版税图片(Royalty Free)

2015-09-16 21:44