• NIKON CORPORATION NIKON D800E相机
  • 200.0 mm焦距
  • 10.64 EV (1/1599 sec.)快门
  • 3200ISO
  • 2.97 EV (f/2.8)光圈
僧
240

我已阅读并认可该授权

xs 0.20Mpx 40

547px x 365px | 打印尺寸20cm x 13cm 于 72 dpi

s 0.50Mpx 80

865px x 577px | 打印尺寸30cm x 20cm 于 72 dpi

m 2.50Mpx 120

1935px x 1291px | 打印尺寸15cm x 10cm 于 300 dpi

l 33.45Mpx 240

7080px x 4725px | 打印尺寸61cm x 41cm 于 300 dpi

tulong

相关需求

禅 的 生 活

参与的需求: 禅 的 生 活

picpas 2016-12-08 12:16

已经结束

40 关注 269 照片 103 查看

lnVsCVyNji26434XBAtK22vnD9tq

7080px x 4725px

横向

免版税图片(Royalty Free)

2017-01-05 16:06

摄于重庆